Familiale bedrijven

Met 33% van het BBP en bijna de helft van onze tewerkstelling vormen de familiale KMO’s de kern van onze Belgische economie.

Bij deze bedrijven vormen overname’s binnen de familie en generatieoverdrachten een bijzonder grote uitdaging die niet altijd even succesvol verloopt.

Zowel een overname binnen de familie, als de overdracht naar een volgende generatie zijn dikwijls de bron van zware discussies die helaas regelmatig uitmonden in eindeloze ruzies en nog erger, de verkoop van het familiale patrimonium wegens onoplosbare onenigheid.

Een familiale onderneming functioneert niet anders dan iedere familie waar de generaties elkaar opvolgen. Aangezien een generatie gemiddeld tussen de vijfentwintig en vijfendertig jaar aan het roer van een bedrijf staat is het niet meer dan normaal dat er verschillen zijn in standpunten en visie tussen de generatie aan het roer en haar opvolgers. Kinderen doen de zaken namelijk nooit op dezelfde manier als de ouders maar hebben een andere en eigentijdse visie.

De oplossing die Inmar Consult hier biedt bestaat uit bruggen bouwen.

Een eerste brug tussen de huidige en de nieuwe generatie en een tweede brug tussen de familieleden en de directie van de onderneming, dit alles op basis van:

  • een absoluut vertrouwen tussen de huidige en de nieuwe generatie dat de uitbouw van de onderneming zal worden verder gezet met dezelfde missie en visie, met dezelfde waarden, maar in een eigentijds strategisch kader dat constant mee-evolueert met de marktomstandigheden en hedendaagse uitdagingen.
  • een wederzijds vertrouwen tussen de directie die het bedrijf dagdagelijks bedrijfseconomisch leidt en combineert met het emotionele karakter van de familiale eigenaars.

Op zoek naar degelijk advies voor uw familiale KMO? Neem contact op.