Stap voor stap aan de weg timmeren

INMAR doet dat met veel empathie. Wij proberen ons in te leven in de omgeving van de klant, zijn bedrijf te begrijpen, de zwakheden en sterktes te analyseren, uitdagingen en kansen van zijn organisatie te herkennen. 25 jaar ervaring op managementgebied is daarbij van onschatbare waarde. Bovendien gaan we steeds correct en op een transparente wijze tewerk.

INMAR consult kiest ervoor stapsgewijs te werken

  1. Briefing en inventarisatie: tijdens een eerste kennismaking luistert INMAR naar uw manier van werken. Samen bespreken we de strategie van uw bedrijf, de punten waaraan gewerkt kan worden,… De eerste ontmoeting is trouwens helemaal gratis. We gaan na of we voor u iets kunnen doen. Als we hierop een positief antwoord kunnen geven, stellen wij u een samenwerkingsovereenkomst voor. Nu is het uw beurt om na te gaan of u met INMAR in zee wenst te gaan.
  2. Analyse: in de eerste plaats maken wij een grondige analyse van de huidige situatie en stellen we daartegenover een gewenste situatie voor. Dit wordt aangevuld met een lijstje maatregelen die noodzakelijk zijn om de gewenste situatie waar te maken. Deze analyse gebeurt op basis van een vaste prijs.
  3. Voorstel: een week na de analyse krijgt u van ons een uitgeschreven voorstel dat we omstandig komen toelichten. Dit voorstel is uniek en wordt voor geen enkele andere klant gebruikt.
  4. Implementatie: voor de implementatie zetten we een netwerk op van gespecialiseerde medewerkers die een aantal aspecten in de praktijk brengen. Wij volgen voortdurend de evolutie van deze input op. Voor onze prestaties vragen wij een vergoeding die in het uitgeschreven voorstel vermeld is. De duur van de implementatie varieert van enkele dagen tot weken, afhankelijk van de situatie.
  5. Controle: na de implementatie organiseren wij een debriefing. Tijdens dit gesprek gaan we na in hoeverre de gewenste situatie bereikt werd. Indien nodig sturen we bij of nemen we extra maatregelen. Als u daar geen bezwaar tegen maakt, nemen we regelmatig contact met u op om na te gaan of alles nog naar wens is.